V.4 2023 Tankar i januari

Om jag skulle skriva en dikt om dig
skulle den heta Grå

Orden i dikten skulle vara lera och dimma
eksem som iriiterar mig

Den skulle börja med moln och tomhet i alla vrår
men sluta med några ljusare minuter

Att bara klaga vore alltför orättvist
stark och tålig står du där i början på vart år